शुक्रवार, २९ जुलै, २०१६

डेट द्या ना गडे

डेट द्या ना गडे
--------------------
काल राहूल गांधी अगदी काकुळतीने विनवीत होते की भाव कधी कमी होतील त्याची डेट द्या!
असे ऐकले आहे की त्या अगोदर ते सोनियाजींशी गळ घालत होते की मला डेट वर जाऊ द्या!
लग्न होईतो बिचाऱ्या ला डेट साठी ठिय्या द्यावा लागतोय!

1 टिप्पणी: